Raporty bieżące i okresowe

 

Raporty ESPI

31.03.2017 r. - OUTDOORZY S.A. (1/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2017 r.

02.12.2016 r. - OUTDOORZY S.A. (5/2016) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B i C na rynku NewConnect

30.11.2016 r. - OUTDOORZY S.A. (4/2016) Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych Spółki na rynku NewConnect

14.10.2016 r. - OUTDOORZY S.A. (3/2016) Zawarcie umów kredytowych

05.10.2016 r. - OUTDOORZY S.A. (2/2016) Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect

24.08.2016 r. - OUTDOORZY S.A. (1/2016) Przystąpienie do systemu ESPI

 


Raporty EBI bieżące

31.03.2017 r. - RB 4/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2017 r.

13.01.2017 r. - RB 1/2017 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

14.12.2016 r. - RB 4/2016 Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

30.11.2016 r. - RB 2/2016 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017

30.11.2016 r. - RB 1/2016 Uzyskanie dostępu do systemu EBI

 


Raporty okresowe

31.03.2017 r. - RB 3/2017 Raport okresowy za rok obrotowy 2015/2016

17.03.2017 r. - RB 2/2017 Raport okresowy za I kwartał 2016/2017 roku obrotowego

02.12.2016 r. - RB 3/2016 Raport okresowy za IV kwartał 2015/2016 roku obrotowego