Organy spółki

Zarząd Spółki

Łukasz Golonka - Członek Zarządu

Paweł Miśkiewicz - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Michał Damek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Więzik - Członek Rady Nadzorczej

dr Przemysław Psikuta - Członek Rady Nadzorczej

Maria Domańska - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Busz - Członek Rady Nadzorczej