Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024

Zarząd Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w roku obrotowym 2024 raporty okresowe będa publikowane w następujących terminach:

Raport roczny za 2023 rok – w dniu 11.03.2024 roku

Raport za I kwartał 2024 roku - w dniu 10.05.2024 roku


raport za II kwartał 2024 roku - w dniu 9.08.2024 roku


Raport za III kwartał 2024 roku - w dniu 8.11.2024 roku.


Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2023 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.