Akcjonariat Outdoorzy S.A.

Stan na dzień 23.09.2019 r.

Spółka OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wyemitowała łącznie 10 500 000 akcji, z czego:

  • serii A – 6.000.000 akcji
  • serii B – 2.000.000 akcji
  • seria C – 2.500.000 akcji

Liczba głosów z akcji: 10 500 000

Struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających 5% i więcej walorów przedstawia się następująco:

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

% posiadanych akcji    w ogóle

Liczba głosów z akcji

%

ROBINSON EUROPE S.A.

43-382 Bielsko-Biała

ul. Lajkonika 34

Nr KRS 0000364613

5.248.900

49,99

5.248.900

49,99

ABS INVESTMENT S.A.

43-300 Bielsko-Biała

ul. Warszawska 153

Nr KRS 0000368693

2.937.100

27,97

2.937.100

27,97

MAREK SOBIESKI

800.000

7,62

800.000

7,62

Beata i Sławomir Jarosz

526.500

5,01

526.500

5,01

POZOSTALI

987.500

9,41

987.500

9,41