Prezentacje dla Inwestorów

Prezentacja inwestorska z debiutu na rynku NewConnect - Grudzień 2016 r.