Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

Zarząd Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w roku obrotowym 2020 raporty okresowe będa publikowane w następujących terminach:

Raport roczny za rok obrotowy 2018/2019 - 12.03.2020 r.

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku - 12.05.2020 r.


Raport okresowy za II kwartał 2020 roku - 12.08.2020 r.


Raport okresowy za III kwartał 2020 roku - 12.11.2020 r.


Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2018-2019 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w par. 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.