Dokumenty korporacyjne

KRS Spółki

Statut Spółki

Regulamin Zarządu Spółki

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki

Regulamin WZA Spółki

Dokument Informacyjny akcji serii B oraz C