Zasady ładu korporacyjnego

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego