Reklamacje ODR

ODR to skrót od „Online Dispute Resolution”. Jest to platforma do rozwiązywania konfliktów między konsumentami a sprzedawcami. Zgodnie z prawem wprowadzonym przez Unię Europejską w rozporządzeniu nr 524/2013 od 9 stycznia 2016 sklepy internetowe mają obowiązek informować konsumentów o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR.

Według założeń platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Celem platformy ODR jest ograniczenie kosztownych i czasochłonnych sporów sądowych oraz oddanie w ręce konsumenta narzędzia, za pomocą którego w łatwy i wygodny sposób będzie mógł zgłosić swoją skargę dotyczącą zakupu w sieci.

Jeśli chcesz złożyć skargę, proszę użyj linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.