Akcjonariat Outdoorzy S.A.

Stan na dzień 10.07.2024 r.

Spółka OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wyemitowała łącznie 18 650 000 akcji, z czego:

  • serii A – 6.000.000 akcji
  • serii B – 2.000.000 akcji
  • seria C – 2.500.000 akcji
  • seria D – 8.150.000 akcji

Liczba głosów z akcji: 18 650 000

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

% posiadanych akcji    w ogóle

Liczba głosów z akcji

%

Hegen Invest ASI sp. z o.o.

9.350.000

50.13

9.350.000

50.13

ABS Investment ASI SA

2.937.100

15.74

12.937.100

15.74

Górski Artur.

1.300.000

6.97

1.300.000

6.97

Imperio ASI SA

1.100.000

5.89

1.100.000

5.89

Ciszewski January

1.039.381

5.57

1.039.381

5.57